UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

OiM patronem wydania nowej pracy Sławomira Augusiewicza

OiM patronem wydania nowej pracy Sławomira Augusiewicza

Niezwykle miło nam poinformować, że „Ogniem i Mieczem” objęło patronatem nową książkę Wydawnictwa NapoleonV. Będzie to praca Sławomira Augusiewicza „Przebudowa wojska pruskiego w latach 1655-1660. U źródeł wczesnonowożytnej armii”. Autora nie trzeba zbyt długo przedstawiać, to znany i ceniony specjalista zajmujący się przede wszystkim kwestią XVII-wiecznej armii pruskiej i brandenburskiej. Dzięki uprzejmości Wydawnictwa NapoleonV możemy dziś zaprezentować spis treści tej pracy – na pewno przypadnie ona do gustu nie tylko tym z Was, którzy planują rozpocząć kolekcjonowanie armii brandenburskiej z dodatku „Potop”.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Reformy wojskowe w Prusach Książęcych do 1655 roku

I.1. Wojskowość pruska u progu epoki wczesnonowożytnej

I.2. Reformy Fabiana zu Dohna i Wolffa von Kreytzen. Pruska obrona krajowa

I.3. Wojsko pruskie w latach dwudziestych i trzydziestych

I.4. Wojsko brandenburskie u progu epoki wczesnonowożytnej

I.5. Wojsko pruskie za Fryderyka Wilhelma (do 1655 r.)

Rozdział II. Organizacja i liczebność sił zbrojnych Prus Książęcych przed 1655 rokiem

II.1. Wybrańcy

II.2. Służby rycerskie (Dienstpflichtige)

II.3. Dragonia

II.4. Wojska zaciężne

II.5. Twierdze

II.5a. Kłajpeda

II.5b. Piława

II.5c. Królewiec

II.5d. Pisz

II.6. Pułkownik krajowy

II.7. Kadra oficerska

Rozdział III. Reorganizacja wojska pruskiego w drugie połowie 1655 roku

III.1. Fryderyk Wilhelm nowych zagrożeń

III.2. Misja Georga Friedricha von Waldeck

III.3. Pierwsze zaciągi (kwiecień‑październik 1655)

III.4. Reorganizacja obrony krajowej. Problem finansowania zbrojeń

III.5. Koncentracja w Prusach. Powołanie naczelnego dowództwa

III.6. Koncepcje obrony Prus. Dyslokacja jednostek

III.7. Elektor a konfederaci wierzbołowscy

III.8. Fryderyk Wilhelm wobec ofensywy szwedzkiej. Od traktatu ryńskiego do               królewieckiego (12 listopada 1655-17 stycznia1656)

Rozdział IV. Armia w Prusach Książęcych w okresie wojny polsko-brandenburskiej

IV. 1. Aukcja wojska i jego dyslokacja

IV.2. Organizacja armii. Naczelne dowództwo

IV.3 Organizacja armii. Jednostki

IV.4. Struktura organizacyjna

IV.5. Liczebność

IV.6. Twierdze i ich obsada

IV.7.W sojuszu z Karolem Gustawem. Mobilizacja

IV.8. W kampaniach letniej i jesiennej 1656

IV. 8. Stan armii w końcu 1656

IV. 9. Leża zimowe i kampania wiosenna 1657

IV.10. Armia pruska w kampanii letniej 1657

Rozdział V. Wojskowość pruska w pierwszych latach namiestnikostwa Bogusława Radziwiłła (do redukcji latem 1660 roku)

V.1. Bogusław Radziwiłł jako namiestnik Prus Książęcych. Jego                kompetencje

V.2. Wojsko w 1657 r. Skład i dyslokacja

V.3. Stan oddziałów w 1657

V.4. W kampanii 1658 r.

V. 5. Wojsko pruskie w ostatnim etapie wojny północnej (1659-1660)

V.6. Epilog. Redukcja

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Aneks

Indeksy

Praca ukaże się w czerwcu tego roku, będziemy informować na bieżąco o dacie premiery.

 

Zespół Ogniem i Mieczem