UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

Regulamin konkursu malarskiego podczas V Międzynarodowych Mistrzostw "Ogniem i Mieczem" w Wilanowie, 18-19 marca 2017

 

Regulamin konkursu malarskiego podczas V Międzynarodowych Mistrzostw "Ogniem i Mieczem" w Wilanowie, 18-19 marca 2017

1. Zgłaszanie prac

a) Każdy uczestnik turnieju może zgłosić maksymalnie 1 pracę w każdej kategorii.
b) Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie swoje własne prace. Nie dopuszcza się prac grupowych oraz zgłaszania prac w imieniu innej osoby.
c) Zgłaszać można tylko prace pomalowane.
d) Dopuszczone do konkursu są wyłącznie figurki firmy Wargamer.
e) Dopuszcza się zgłaszanie własnych rzeźb oraz konwersji uzupełniających figurki Wargamera.
f) Zgłoszenie może dotyczyć jedynie prac w postaci:
-Podstawka dowódcza
-Oddział (2-3 podstawki konne lub 6 pieszych lub dragoni 2 konne i dwie piesze)
g) Dopuszczamy jedynie elementy, które po zdjęciu z ewentualnej podstawki/dioramy mogą stanowić legalny element w grze Ogniem i Mieczem. Innymi słowy nawet jeśli przygotujecie dioramę na której ustawicie swoje podstawki to nie będzie ona miała żadnego wpływu na ocenę.
h) Zgłoszenie pracy odbywa się w postaci pozostawienia pracy w czasie trwania imprezy przy stoliku sędziowskim.
i) Odbiór prac po konkursie odbędzie się na zakończenie Mistrzostw po oficjalnym rozdaniu nagród.
j) Prace zgłasza się na wyłączne ryzyko zgłaszającego.
k) Zgłoszenie pracy oznacza akceptację regulaminu i oświadczenie przez zgłaszającego, że jest autorem zgłaszanej pracy.
l) Wargamer zastrzega sobie prawo do fotografowania i używania zdjęć zgłoszonych prac z podaniem ich autora.

2. Dyskwalifikacja zgłoszeń

a) Zgłoszenie pracy naruszającej regulamin skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich zgłoszeń danego uczestnika.
b) Zgłoszenie pracy cudzej lub zespołowej skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich zgłoszeń danego uczestnika.
c) Dyskwalifikacja może mieć miejsce także po ogłoszeniu wyników konkursu, jeśli w późniejszym terminie wyjdzie na jaw fakt skutkujący dyskwalifikacją.
d) Zdyskwalifikowany uczestnik traci prawo do nagrody uzyskanej z naruszeniem regulaminu i zgadza się zwrócić otrzymaną nagrodę.
e) Dyskwalifikacja może skutkować zmianą przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień.

3. Ocena prac

Zasady oceny/kategorie:
a)Nagroda publiczności - glosy z publiki ( każda osoba odwiedzająca MP w Wilanowie, będzie mogła pobrać karteczkę do głosowania i zagłosować na JEDNĄ wybraną pracę)
b)Kategorie oceniane będą przez zespól pod kątem historyczności, estetyki i opanowania warsztatu malarskiego.
c)Dodatkowo pośród wszystkich prac wybrana zostanie jedna praca stricte historyczna, tzn. praca, która będzie najbardziej poprawna pod względem historycznej kolorystyki.

4. Nagrody

TBA :)

Zespół Ogniem i Mieczem

Ze